Föreningssamverkan som är projektägare, är en paraplyförening i Matfors med 50 föreningar som medlemmar. Föreningen bildades 1995 av föreningarna i syfte att samverka.

Föreningssamverkan har som mål att främja utveckling av mötesplatser för olika åldersgrupper, samt verka för utveckling och förnyelse inom föreningslivet. Föreningen ansvarar bland annat över nationaldagsfirandet, sommarkollo och kulturdagarna i Matfors och nu även NoLimit Matfors.

Felix Schmidt 22 år, som är uppvuxen i Matfors, känner en stark koppling och ett engagemang till orten. Felix spelade fotboll i Matfors IF och har även, som den idrottare han är, testat på hockeyn i Matfors. Vidare har han varit huvudansvarig sommarkolloledare 2016 och 2018. Felix började november 2017 som projektledare för NoLimit Matfors.

”Min roll som projektledare är att lyssna på barn och ungdomars idéer, matcha och lotsa dem vidare till rätt stöd så att de får möjlighet att utveckla sina idéer. Jag har ett coachande förhållningssätt som innebär att bygga team/sammanhållning.”

felix@nolimitmatfors.se
070 - 58 39 763

Iyambo Davidsson 27 år och är uppvuxen i Indal. Han har alltid haft ett öga för film och idag jobbar han på Ung film i Sundsvall. I detta projekt kommer han att vara ansvarig för all dokumentation och även idéutveckling.
Något som särskiljer Iyambo från många andra, är hans kreativitet, ambition och driv. Hur han kan ta en negativ situation och omvandla den till något positivt.

”Jag brukar alltid tänka att, det finns inget som är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid”

iyambo.davidsson@gmail.com
072 - 20 39 930

Bakgrund

Bakgrunden till projektet är att Föreningssamverkan provade att bjuda in ungdomar till samverkansinitiativ för att de skulle få chans att påverka och engagera sig i bland annat nationaldagsfirandet i Matfors. Responsen från ungdomarna var att mötena var tråkiga, agendan redan var satt av de vuxna innan mötet, och att det fanns minimal chans att påverka. Åldern på de som är engagerade i föreningslivet är hög och de unga känner sig inte hemma i föreningslivet.

”Ska det vara så att föreningar ska behöva dö ut med dess eldsjälar? Det behövs återväxt! Dags att börja se ungdomar som en resurs.”

Barn och ungdomar i Sverige svarar vart tredje år på en Lupp-enkät (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som sammanställer åsikter och tankar kring bl a demokrati och inflytande. 44 st unga representanter i Matfors mellan 13-19 år svarade. Undersökningen visar att de flesta ungdomar i Matfors vill kunna påverka då de faktiskt har ett samhällsintresse. Men problemet är att de inte vet hur de ska påverka, till exempel kommunen. Detta pekar på att det är viktigt att stärka de ungas tro att de kan påverka och göra skillnad i samhällsfrågor. I synnerhet inom områden som rör dem själva. Ungas åsikter om deras liv har betydelse!

Målet med projektet

— Barn och ungdomar ges möjlighet till påverkan i lokala frågor samt
delta i samhällsutvecklingen.
— Agendan är anpassad efter de ungas möjlighet till påverkan.
— Stärka ungas tro på att de kan påverka (inflytande gör förändring).
— Visa på konkreta aktiviteter som gör skillnad.
— Attitydförändring mellan unga och vuxna, skapa en mötesplats där ungdomar och
vuxna möts för erfarenhetsutbyte.
— Kunskapsspridning om nya arbetsformer för att skapa ökad delaktighet hos unga.
— Lotsa barn och ungdomar vidare till rätt stöd för att driva vidare sina idéer.
— Förenkla och samtidigt vara en resurs för andra aktörer som lokalt arbetar med ungdomar.

Metoder

Photovoice
Identifiera viktiga faktorer i sin omgivning genom att fotografera och dokumentera, att ena människor genom att låta dem berätta om sin vardag och att främja en öppen dialog, där kunskap, styrkor och svagheter tas till vara för att påverka i närmiljön och i kommunen.

Pitching
Presentera behov och kostnader inför en panel för att genomföra sin idé. Återkoppling är ett krav.

Unga löser samhällsproblem med kreativa knep

Ett projektet där ungdomar berättar om vilka samhällsproblem de ser och hur de skulle lösa dem på ett kreativt sätt.

Reaktionsfilm
Filmen handlar om vad unga vill påverka i Matfors, och hur de vill påverka.
Ungdomarna i projektet utbildar/tränar på att driva projekt som innefattar: inflytande, kultur, entreprenörskap, produktion och editering/redigering.

Glasexemplet
En metod som synliggör problemet. Glappet mellan unga och vuxna.

Podd
NoLimit Matfors provar 3 podd-avsnitt. Demokrati, urbanisering och psykisk ohälsa.
Poddtillfällena ska ses som en modell/mötesplats där unga och vuxna möts för erfarenhetsutbyte.

Lunchträffar
Är det meningen att föreningslivet ska behöva dö ut med dess elsjälar? Dags att se ungdomar som resurs. Lunchträff är ett bra första tillfälle att diskutera problemet. Målet med lunchträff är att hitta samarbeten och gå vidare till handling.

Samarbetsaktörer

Pia Fjällmo, Demokratisamordnare - Sundsvalls kommun
Matfors fritidsgård
Matfors Skola
Studieförbundet NBV
Ung Film i Sundsvall

Inlägg NoLimit

Felix Schmidt
Projektledare
NoLimit Matfors
070 - 58 39 763
felix@nolimitmatfors.se

Iyambo Davidsson
Film och Dokumentation
NoLimit Matfors
072 - 20 39 930
iyambo.davidsson@gmail.com