NoLimit Matfors är ett ungdomsprojekt där syftet är att barn och ungdomar ska ges möjlighet till påverkan i lokala frågor och att få delta i samhällsutvecklingen. För att kunna uppnå det behöver det skapas förutsättningar så att ungdomarna själva kan driva sina egna idéer och vara initiativtagare till förändringsarbetet. NoLimit Matfors finansieras av MUCF, myndigheten för ungdoms och civilsamhälls-frågor och Föreningssamverkan står som projektägare.

NoLimit Matfors Läs mer

Felix Schmidt
Projektledare
NoLimit Matfors
070 - 58 39 763
felix@nolimitmatfors.se

Iyambo Davidsson
Film och Dokumentation
NoLimit Matfors
072 - 20 39 930
iyambo.davidsson@gmail.com