Ungdomsprojektet NoLimit har som syfte att barn och ungdomar ska ges möjlighet till påverkan i lokala frågor och att få delta i samhällsutvecklingen. För att kunna uppnå det behöver det skapas förutsättningar så att ungdomarna själva kan driva sina egna idéer och vara initiativtagare till förändringsarbetet. Projektet finansieras av MUCF, myndigheten för ungdoms och civilsamhälls-frågor och Föreningssamverkan står som projektägare.

MUCF, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor

Prenumera på Nolimitbrevet

Kontakt

felix@nolimitmatfors.se

070 - 58 39 763