Ungdomsprojektet NoLimit har som syfte att barn och ungdomar ska ges möjlighet till påverkan i lokala frågor och att få delta i samhällsutvecklingen. För att kunna uppnå det behöver det skapas förutsättningar så att ungdomarna själva kan driva sina egna idéer och vara initiativtagare till förändringsarbetet. Projektet finansieras av MUCF, myndigheten för ungdoms och civilsamhälls-frågor och Föreningssamverkan står som projektägare.

Felix Schmidt 22 år, som är uppvuxen i Matfors, känner en stark koppling och ett engagemang till orten. Felix spelade fotboll i Matfors IF och har även, som den idrottare han är, testat på hockeyn i Matfors. Vidare har han varit huvudansvarig sommarkolloledare 2016 och 2018. Felix började november 2017 som projektledare för ungdomsprojektet NoLimit.

”Min roll som projektledare är att lyssna på barn och ungdomars idéer, matcha och lotsa dem vidare till rätt stöd så att de får möjlighet att utveckla sina idéer.”

felix@nolimitmatfors.se
070 - 58 39 763

MUCF, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor

Prenumera på Nolimitbrevet

Kontakt

felix@nolimitmatfors.se

070 - 58 39 763